Data Madrasah Negeri Profil Madrasah MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 CILEGON KOTA. CILEGON

Data Umum

Kepala Madrasah

Dra. FUTIHAT

Sarana dan Prasarana

Nama SarprasKondisi BaikRusak RinganRusak BeratSumber
Ruang Kepala Madrasah 1 0 0 Hibah
Ruang Tata Usaha 1 0 0 APBN
Tempat Ibadah 1 0 0 Komite
Ruang Lab IPA 1 0 0 APBN
Perpustakaan 1 0 0 APBN
Ruang Guru 1 0 0 APBN
Ruang Lab Komputer 2 0 0 APBN
Ruang Kelas 19 0 0 APBN
Pagar Madrasah 1 0 0 APBN
MCK 14 0 0 APBN
Pos Satpam 1 0 0 APBN
Ruang Osis 1 0 0 APBN
Ruang BK 1 0 0 APBN
Ruang Ekstrakurikuler 4 0 0 APBN
Ruang Lab Bahasa 0 0 0 APBN
Ruang Lab Keterampilan 0 0 0 APBN
Gedung PSBB 0 0 0 APBN

Pendidik & Tenaga Kependidikan

Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis TenagaLaki-LakiPerempuanJumlah
Tenaga Kependidikan 7 5 12
Pendidik / Guru 15 20 35

Berdasarkan Status Kepegawaian
Jenis TenagaPNSNon PNSJumlah
Tenaga Kependidikan 5 7 12
Pendidik / Guru 29 5 35

Grafik Jumlah Siswa

Data Jumlah Siswa Berdasarkan Tahun Pelajaran

Anggota KKM

NoNama MadrasahNSMAkreditasiAlamat
1 MTsS NURUL KALAM 2147483647 B JL. H. KALAM LINK. SONDOL
2 MTsS AL- KHAIRIYAH KARANG JETAK 2147483647 C JL.SUNAN BONANG KM.08 LINK. KARANG JETAK
3 MTsS AL-KHAIRIYAH KUBANGSARI 2147483647 B JL.SUNAN BONANG LINK PENAUAN
4 MTsS AL- KHAIRIYAH KRACAK 2147483647 A JL. SUNAN BONANG KM. 4 LINK. KRACAK
5 MTsS YP HIKMATUL `ULUM 2147483647 A JLN.SUNAN DEMAK LINGK.GUNUNG ASEM
6 MTsS RAUDLATUL ULUM 2147483647 B JL. SUNAN DEMAK KALI SAK-SAK
7 MTsS BANY NAWAWY GELERENG 2147483647 C LINK. GELERENG RANDANARI
8 MTsS AL-ITMAM 2147483647 C JL. KIMUDZAKIR LINK. KUBANGSARON RT. 04/02
9 MTsS AL-I`ANAH 2147483647 B JL. KI MUDAKIR LINK. JANGKAR WETAN
10 MTsS AL-KHAIRIYAH TEGALBUNTU 2147483647 A JL. SUNAN MURIA LINK. TEGALBUNTU
11 MTsS AL-HASYIMIYAH 2147483647 A JL. SUNAN GUNUNG JATI NO.12
12 MTsS AL-FATH 2147483647 A JL. SUNAN AMPEL LINK. KUBANGMENYAWAK
13 MTsS NURUSSA ADAH 2147483647 C JL. SUNAN BONANG LINK. CIGEBLAG RT. 11 / 04