Data Madrasah Negeri Detail Siswa MIN TP 2022-2023

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

ROMBEL


No Madrasah Negeri Kelas IKelas IIKelas IIIKelas IVKelas VKelas VI JUM SIS JUM RBL
LPRBLLPRBLLPRBLLPRBLLPRBLLPRBL
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0